Menu

Tag Archives: ue

Resposta “La reproducció d’amebes”
Bon dia!   La resposta a l’enigma de la setmana passada és la següent: Les amebes trigarien un dia menys, ja que és com si haguéssim començat [...]