Menu

Resposta “Les edats de les filles del matemàtic”

29 November, 2016 - Sin categoría

L’enigma que us vàrem plantejar la setmana passada demanava quines eren les edats de les tres filles d’un matemàtic i donava les següents dades:

Per resoldre aquest problema el que hem de tenir clar és que l’alumne volia descobrir les edats de les filles amb les menors pistes possibles.

Per començar, el que farem serà fer una llista amb tots els possibles nombres que, multiplicats entre si, donin com a resultat 36.

Ara el que farem serà sumar aquests nombres entre si.

Com ja he dit abans, sabem que l’alumne vol resoldre el problema amb el menor número de solucions possibles, per tant, com que l’alumne si que sap el número de casa del matemàtic, el fet de que necessiti una altra pista vol dir que hi ha dues combinacions que donen com a resultat el número de casa, és a dir, dues combinacions que es tenen com a resultat el mateix nombre (si l’alumne sabés el nombre de casa i no la solució fos una de les combinacions que no es repeteix, no necessitaria una tercera pista), les combinacions són:

Per acabar de resoldre el problema, ens fixem en l’última pista:

D’aquesta afirmació no ens interessa que la petita toqui el piano, sinó que hi ha una petita, per tant, la solució serà aquella combinació en la que hi ha un nombre menor que la resta: Les filles tenen 1, 6 i 6 anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *